Undervisning

Fløjteundervisning
Jeg er fløjtelærer i Nordfyns Musikskole og DOF Paarup Aftenskole, men jeg underviser også privat. Prisen for undervisning følger Dansk Musiker Forbunds vejledende satser for privatundervisning, og undervisningen foregår hos mig i Otterup på Nordfyn. Har du særlige behov eller ønsker til din fløjteundervisning, så kontakt mig for at høre om dine muligheder.

Erfaring
I mere end 20 år har jeg undervist fløjteelever – både børn, unge og voksne. De yngste begynder i femårsalderen, og de ældste er voksne efterlønnere eller pensionister, der enten tidligere har spillet fløjte og nu vil genoptage spillet, eller som nu – med gåpåmod og stor entusiasme – kaster sig ud i at spille et – for dem – helt nyt instrument. Det tager jeg hatten af for, og jeg nyder at undervise fløjtespillere i alle aldre og på mange forskellige niveauer.

Netværk med andre fløjtelærere                                     
Siden november 2019 har jeg været en del af et internationalt fløjtelærerfællesskab, FlutePlay,  hvor fokus er på undervisningen af de helt små fløjtespillere, little flutists, som længe har været en lidt overset gruppe inden for instrumentalpædagogikken på fløjte. I Danmark er fløjtelærer Anne Fontenay med Min fløjtebog en af pionererne inden for dette område, og jeg glæder mig over at kunne sparre med både hende og andre med samme interesse.

 

Inspiration fra andre instrumenter
Men inspirationen kommer ikke kun fra andre fløjtenister. Der findes nemlig nogle rigtig dygtige musikpædagoger rundt omkring, som gør et stort stykke arbejde inden for instrumentalundervisningen på andre instrumenter end fløjte. En af dem er Marie Hansen, hvis arbejde med accordeonpædagogikken og Min Accordeonskole ligeledes er en inspirationskilde i min undervisning af begynderelever på fløjte.