Booking/Koncertforslag

Er du koncertarrangør, eller er det måske dig, der står for at booke musikere og foredragsholdere til næste gang, der er sogneaften, fortællecafé, formiddagssang, aftensang, foredrag, musikcafé eller møde i den lokale aktivitetsklub? Så læs videre og få gode ideer til jeres næste arrangement. I det følgende har jeg oplistet en række forslag til koncerter samt nogle eksempler på andre typer arrangementer, hvor ord og toner går op i en højere enhed. Pris, varighed og krav til evt. hjælpemidler på stedet for arrangementets afholdelse er nævnt efter hvert eksempel.

Koncerttilbud

1. Fantasifuld temakoncert med variationer
Christina Enig, fløjte og Claus Ladekjær Wilson, klaver.
Fantasifuld temakoncert med variationer. F.eks. Fantasifuld sommerkoncert med variationer. En fantasi er et stykke musik, der kan sammenlignes med en nedskrevet improvisation. Det er også et stykke musik, hvor der leges med stilen og stykkets form, og oftest er det et stykke, der indeholder store kontraster. Den fantasifulde temakoncert med variationer indeholder en eller flere fantasier, men også nogle variationsværker, og hvis det ønskes, kan fællessange/-salmer tilføjes i koncertprogrammet. Eksempler på værker kunne være Franz Schuberts virtuose Variationer over “Trockne Blumen” for fløjte og klaver, op. post. 160 – D 802, Gabriel Faurés Fantasi for fløjte og klaver, Op. 79 eller François Bornes Carmen-Fantasi for fløjte og klaver (1880).

Lyt til en fremførelse af François Bornes Carmen-Fantasi for fløjte og klaver  (1880) fra koncert i Fredens Kirke i Odense den 23. august 2018. Musikere: Christina Enig (fløjte) og Claus Ladekjær Wilson (flygel).

Krav til koncertsted: Et godt flygel eller klaver.
Varighed: 60 min.
Pris: Fra 8000 kr + transport.

2. Orgelets palet af klangfarver tilsat liflige fløjtetoner
Christina Enig, fløjte og Claus Ladekjær Wilson, orgel.
Når fløjtens toner smelter sammen med orgelets mange klange, kan man nærmest blive helt i tvivl om, hvorvidt fløjten er en del af orgelet eller et selvstændigt instrument, og sådan må det gerne være! Derfor indeholder en koncert med musik for fløjte og orgel et væld af klangfarver, der viser sig i både originalkompositioner for de to instrumenter og arrangementer af værker for andre besætninger. Soloindslag kan også være en del af koncerten, ligesom fællessange/-salmer kan tilføjes, hvis det ønskes. Eksempler på værker kunne være J.S. Bachs Sonate for fløjte og basso continuo i E-Dur, BWV 1035 (1741) eller Frank Martins Sonata da Chiesa per Flauto e Organo (1938).

Christina Enig og Claus Ladekjær Wilson har ved flere lejligheder og med stor succes samarbejdet med andre musikere som f.eks. en sanger, en stryger eller endnu en blæser. Efter ønske kan koncerten derfor opføres med et program for tre musikere (vær opmærksom på, at koncerthonoraret i så fald forhøjes).

Krav til koncertsted: Et godt orgel.
Varighed: 60 min.
Pris: Fra 8000 kr + transport. (Fra 9000 kr, hvis duoen optræder som trio med en sanger , en stryger eller endnu en blæser).

3. En mangfoldighed af udtryk – modernismen i musikken
Christina Enig, fløjte og Claus Ladekjær Wilson, klaver.
Musikken i begyndelsen af det tyvende århundrede er præget af de mange strømninger, der på samme tid øver indflydelse på europæisk åndsliv og præger såvel billedkunsten som litteraturen og musikken. Der leges med form og udtryk, og forskellige retninger inden for kunstarterne har forskellige bud på, hvordan det kunstneriske udtryk kan eller skal være. Dette kommer også til udtryk på forskellig vis i tidens musik, hvor en komponist som f.eks. Sigfrid Karg-Elert bl.a. henter inspiration i den samtidige pointillisme inden for billedkunsten, imens den lidt senere Paul Hindemith med sin nyklassicistiske stil går helt andre veje. Eksempler på værker kunne netop være: Sigfrid Karg-Elerts Suite pointillistique, Op. 135 (1920) og Paul Hindemiths Sonate for fløjte og klaver (1936).

Krav til koncertsted: Et godt flygel eller klaver.
Varighed: 60 min.
Pris: Fra 8000 kr + transport.

Andre typer arrangementer

1. Fløjtespil i kirken
Christina Enig, fløjte.
Det er noget ganske særligt, når fløjtens toner fylder kirkerummet. Små solostykker passer godt til f.eks. De ni læsninger, Kyndelmisse, Langfredag, Allehelgen, friluftsgudstjenester m.m. Til andre gudstjenester er det mere passende, at fløjten spiller sammen med orgelet til præ- og postludium samt til salmesangen – og gerne overstemmer, når det skal være ekstra stemningsfuldt.

Honorar og varighed efter aftale. Se flere oplysninger om fløjte solo her.

Fandt du ikke, hvad du søgte? Kontakt mig her, hvis du har spørgsmål om eller forslag til ændringer, eller hvis du har en god idé til et projekt, som vi kan samarbejde om. Ovenstående liste er ikke fuldstændig, og mulighederne for arrangementer, hvor mennesker mødes om musikken, er mange.